Online forum

Cocoa

  • Posljednji2423
  • visok2448
  • nizak2393.5
  • Maksimalna fluktuacija40,029,997.68
  • Maksimalna fluktuacija%1651984.19%
  • Otvoren2,438
  • Vrijeme19:34:14
  • Jučer2,424
  • Promijeni%0.04%
  • Promijeniti1

Dnevni svijećnjak Grafikon 1

Dnevni svijećnjak Grafikon 1

Grafikon od 1 USD

Grafikon od 1 USD

Dnevne detaljne izmjene

Vrijeme
2,421 rijal19:34:26
121,220 rijal19:34:19
39,346 rijal19:34:14
0.015935 rijal19:34:10
0.02024 rijal19:34:09
0.289526 rijal19:34:07
14.82 rijal19:33:01
28.767 rijal19:33:01
14,911.1 rijal19:32:58
1.116 rijal19:32:18
17,654,000 rijal19:31:43
4.262 rijal19:29:06
0.001534 rijal19:28:10
0.002137 rijal19:28:10
0.003335 rijal19:28:10
0.39958 rijal19:28:09
0.1593 rijal19:28:08
0.26212 rijal19:28:08
113.5739 rijal19:25:20
27,380.88 rijal19:25:15
548.31 rijal19:25:14
0.0799 rijal19:25:07
1,547.3 rijal19:25:07
1,883,147 rijal19:25:07
571.3 rijal19:23:13
17,440 rijal19:23:03
4,560,000 rijal19:22:58
14,187.5 rijal19:22:40
0.003703 rijal19:22:07
0.72884 rijal19:22:06
1.4609 rijal19:22:06
0.003056 rijal19:22:06
7,588.75 rijal19:21:14
170.98 rijal19:21:14
1,214.09 rijal19:21:01
17,080,000 rijal19:17:39
0.2634 rijal19:17:18
0.084 rijal19:17:05
717.52 rijal19:17:04
13,890 rijal19:17:04
6,886,543 rijal19:17:03
158.98 rijal19:11:13
315,860 rijal19:11:11
13.9201 rijal19:09:20
3.8752 rijal19:09:09
0.0118 rijal19:09:08
11.62 rijal19:09:08
0.1684 rijal19:09:07
119,820 rijal19:03:47
14,020 rijal19:02:51
0.713 rijal19:02:40
1.4903 rijal19:01:23
7,958.2 rijal19:01:16
0.015989 rijal19:01:12
0.31586 rijal19:01:11
0.084 rijal18:57:10
2,890,000 rijal18:56:57
14,172.5 rijal18:56:54
119,950 rijal18:56:46
41,630 rijal18:56:38
40,050,000 rijal18:56:35
119,930 rijal18:55:46
40,030,000 rijal18:55:33
3,013.1 rijal18:55:16
0.001362 rijal18:55:12
0.000312 rijal18:55:12
21.559 rijal18:53:04
5.7738 rijal18:53:03
1,658.55 rijal18:53:01
119,820 rijal18:52:19
195.6 rijal18:52:16
125.3653 rijal18:52:15
9,269 rijal18:49:04
2,026.8 rijal18:49:01
12,546,000 rijal18:49:00
17,430 rijal18:48:54
118,970 rijal18:48:38
195.65 rijal18:48:16
1,857.84 rijal18:48:14
2,200 rijal18:48:04
28.31 rijal18:47:31
1.9667 rijal18:46:14
6.5964 rijal18:45:23
0.3052 rijal18:45:07
0.3055 rijal18:45:07
57.016 rijal18:45:06
4.1119 rijal18:45:06
86 rijal18:45:03
214.49 rijal18:45:01
23,418 rijal18:45:01
97,174 rijal18:45:01
10,238.2 rijal18:45:00
119,840 rijal18:43:41
6,018.5 rijal18:43:32
1,878,368 rijal18:41:10
80.782 rijal18:41:09
2,637,322 rijal18:41:09
5.765 rijal18:41:07
0.3065 rijal18:41:07
32.166 rijal18:41:07
5,598.5 rijal18:41:06
8,493.1 rijal18:41:04
9,586.7 rijal18:41:04
9,367.6 rijal18:41:03
40,030,000 rijal18:40:36
2.325 rijal18:40:17
1.4221 rijal18:38:18
5.7097 rijal18:38:18
0.25969 rijal18:38:08
0.3907 rijal18:37:09
761.06 rijal18:37:08
0.1186 rijal18:37:07
10,398.74 rijal18:37:00
2,484 rijal18:36:44
1.9401 rijal18:36:23
103,140 rijal18:36:04
70,540 rijal18:35:21
1,500.9 rijal18:33:05
356,228 rijal18:29:02
358.56 rijal18:29:01
0.4024 rijal18:29:01
10,426.8 rijal18:29:00
118,980 rijal18:28:18
3,113.05 rijal18:28:03
491.01 rijal18:27:13
3,890 rijal18:26:49
17,643,000 rijal18:26:49
17,430 rijal18:26:35
570.44 rijal18:26:14
9,349.4 rijal18:24:59
10,449.6 rijal18:24:58
1.9385 rijal18:24:49
103,250 rijal18:24:04
4,938,030 rijal18:24:04
10,130 rijal18:24:04
119,810 rijal18:22:39
2,024.1 rijal18:21:06
294.23 rijal18:21:06
61,218 rijal18:21:03
906.75 rijal18:20:59
2.719 rijal18:20:51
106.85 rijal18:20:26
27,711 rijal18:19:17
0.006533 rijal18:19:11
0.006482 rijal18:19:11
21,836 rijal18:19:11
14,010 rijal18:17:20
148,980 rijal18:17:20
15.53 rijal18:17:16
59.64 rijal18:17:16
343.54 rijal18:17:15
0.0084 rijal18:17:01
86.745 rijal18:17:01
10,384.6 rijal18:17:00
141.72 rijal18:16:57
2.336 rijal18:16:16
0.2922 rijal18:16:07
0.26416 rijal18:16:07
3,517.85 rijal18:13:14
0.0835 rijal18:13:09
0.0083 rijal18:13:05
10,449 rijal18:13:04
34,020.1291 rijal18:13:04
3,114.03 rijal18:13:03
119,920 rijal18:12:53
4.0469 rijal18:09:09
109.5 rijal18:09:08
620.32 rijal18:08:14
9,865 rijal18:08:14
484.88 rijal18:08:14
259.92 rijal18:05:16
312.26 rijal18:03:15
325.37 rijal18:03:14
501.12 rijal18:03:12
889.12 rijal18:02:45
1,058.78 rijal18:02:45
0.811 rijal18:02:45
0.445 rijal18:02:45
41.96 rijal18:02:43
137.32 rijal18:02:43
269 rijal18:02:42
0.029967 rijal18:02:10
0.46866 rijal18:02:09
27.09 rijal18:02:09
372 rijal18:01:30
0.000712 rijal17:59:08
119,000 rijal17:55:37
119,000 rijal17:55:22
0.001672 rijal17:53:14
2,428.5 rijal17:52:40
2,429.5 rijal17:52:32
2,430 rijal17:52:13
2,424 rijal17:51:55
2,424.5 rijal17:51:46
2,424 rijal17:51:37
2,425 rijal17:51:27
2,427 rijal17:51:15
2,428 rijal17:50:54
2,430 rijal17:50:46
2,433 rijal17:50:16
2,437 rijal17:49:53
2,438 rijal17:49:44
2,437 rijal17:49:35
2,436.5 rijal17:49:26
2,438 rijal17:48:25
2,436.5 rijal17:48:13
2,438.5 rijal17:47:59
2,439 rijal17:47:50
2,438.5 rijal17:47:42
2,438 rijal17:47:23
2,437.5 rijal17:47:13
2,435.5 rijal17:46:56
2,434.5 rijal17:46:48
2,435 rijal17:46:39
2,432.5 rijal17:46:23
2,431 rijal17:46:14
2,433 rijal17:45:37
2,433.5 rijal17:45:27
2,436 rijal17:45:16
2,437 rijal17:44:59
2,437.5 rijal17:44:51
2,435 rijal17:44:33
2,435.5 rijal17:44:24
2,437.5 rijal17:44:00
2,438 rijal17:43:52
2,437 rijal17:43:43
2,436 rijal17:43:34
2,436.5 rijal17:43:24
2,437 rijal17:42:44
2,437.5 rijal17:42:35
2,437 rijal17:41:53
2,437.5 rijal17:41:44
2,438.5 rijal17:41:26
2,440 rijal17:41:15
2,439.5 rijal17:40:59
2,440 rijal17:40:50
2,441 rijal17:40:40
2,439.5 rijal17:40:30
2,439 rijal17:40:17
2,438 rijal17:39:05
2,448 rijal17:38:14
2,445 rijal17:37:54
2,444 rijal17:37:45
2,443.5 rijal17:37:36
2,445.5 rijal17:37:27
2,445 rijal17:37:15
2,441.5 rijal17:36:59
2,435.5 rijal17:36:50
2,432 rijal17:36:39
2,431 rijal17:36:26
2,431.5 rijal17:36:13
2,429 rijal17:35:15
2,430 rijal17:35:00
2,429 rijal17:34:33
2,430 rijal17:34:24
2,432 rijal17:34:14
2,431 rijal17:33:45
2,432 rijal17:33:36
2,431 rijal17:33:26
2,424.5 rijal17:33:14
2,422 rijal17:33:01
2,421 rijal17:32:50
2,420 rijal17:32:15
2,414 rijal17:31:59
2,413 rijal17:31:50
2,411 rijal17:31:39
2,410 rijal17:31:29
2,409 rijal17:31:16
2,408 rijal17:29:55
2,407 rijal17:29:46
2,405 rijal17:29:37
2,404.5 rijal17:29:28
2,403 rijal17:28:38
2,403.5 rijal17:28:27
2,404 rijal17:26:42
2,404.5 rijal17:26:34
2,403 rijal17:26:15
2,404 rijal17:25:26
2,405.5 rijal17:25:17
2,403 rijal17:21:49
2,397 rijal17:21:40
2,401.5 rijal17:21:29
2,404 rijal17:21:17
2,407 rijal17:19:35
2,408 rijal17:18:31
2,407 rijal17:18:22
2,408 rijal17:18:12
2,409 rijal17:17:44
2,410 rijal17:17:35
2,408 rijal17:16:26
2,408.5 rijal17:16:14
2,409 rijal17:15:40
2,410 rijal17:15:28
2,409.5 rijal17:14:50
2,409 rijal17:14:33
2,407 rijal17:13:47
2,408 rijal17:12:57
2,407 rijal17:12:46
2,407.5 rijal17:12:36
2,407 rijal17:12:13
2,409 rijal17:11:43
2,410 rijal17:11:34
2,411 rijal17:10:59
2,411.5 rijal17:10:51
2,412 rijal17:10:42
2,414 rijal17:10:31
2,415 rijal17:09:50
2,417 rijal17:09:40
2,416 rijal17:08:58
2,415.5 rijal17:08:48
2,409 rijal17:08:37
2,410 rijal17:08:13
2,409 rijal17:07:22
2,408 rijal17:07:12
2,407 rijal17:05:16
2,408 rijal17:04:59
2,409 rijal17:04:51
2,410 rijal17:04:41
2,406 rijal17:04:29
2,405 rijal17:03:49
2,404 rijal17:03:35
2,403.5 rijal17:03:20
2,404 rijal17:02:41
2,405 rijal17:02:29
2,403.5 rijal17:02:02
2,403 rijal17:01:50
2,401 rijal17:01:22
2,401.5 rijal17:01:02
2,400 rijal16:59:52
2,401.5 rijal16:59:43
2,401 rijal16:58:52
2,400.5 rijal16:58:42
2,401 rijal16:58:33
2,400.5 rijal16:58:22
2,401 rijal16:57:57
2,400.5 rijal16:57:48
2,401 rijal16:57:38
2,403 rijal16:57:27
2,404 rijal16:57:15
2,403 rijal16:56:33
2,404 rijal16:53:26
2,406 rijal16:53:15
2,405 rijal16:52:47
2,406 rijal16:51:38
2,405.5 rijal16:51:15
2,405 rijal16:48:58
2,406 rijal16:44:59
2,407 rijal16:44:50
2,406 rijal16:44:21
2,407 rijal16:44:12
2,408 rijal16:43:52
2,407 rijal16:43:24
2,408 rijal16:43:14
2,411 rijal16:41:44
2,410.5 rijal16:41:26
2,410 rijal16:41:15
2,410.5 rijal16:40:49
2,410 rijal16:40:40
2,409.5 rijal16:40:29
2,407 rijal16:39:44
2,408 rijal16:39:13
2,409 rijal16:38:41
2,410 rijal16:38:22
2,408 rijal16:37:34
2,410 rijal16:37:26
2,411 rijal16:37:15
2,411.5 rijal16:37:01
2,411 rijal16:36:31
2,412 rijal16:36:18
2,413 rijal16:34:30
2,413.5 rijal16:34:21
2,413 rijal16:34:12
2,411 rijal16:32:39
2,410.5 rijal16:32:27
2,411 rijal16:31:44
2,411.5 rijal16:31:35
2,412 rijal16:31:25
2,411 rijal16:30:55
2,412 rijal16:30:45
2,414 rijal16:30:33
2,414.5 rijal16:30:19
2,417.5 rijal16:29:41
2,418 rijal16:29:32
2,416 rijal16:29:13
2,417.5 rijal16:28:48
2,418 rijal16:28:39
2,418.5 rijal16:28:31
2,418 rijal16:28:21
2,419 rijal16:28:12
2,418.5 rijal16:27:52
2,419 rijal16:27:34
2,420 rijal16:27:13
2,420.5 rijal16:25:25
2,419 rijal16:25:15
2,418 rijal16:24:45
2,419.5 rijal16:24:34
2,420 rijal16:24:23
2,421.5 rijal16:24:12
2,422 rijal16:23:58
2,424.5 rijal16:23:32
2,425 rijal16:23:22
2,424.5 rijal16:23:13
2,422.5 rijal16:21:26
2,419.5 rijal16:21:15
2,419 rijal16:20:41
2,418.5 rijal16:19:53
2,418 rijal16:19:21
2,418.5 rijal16:19:12
2,417 rijal16:18:14
2,416.5 rijal16:17:22
2,417 rijal16:17:13
2,417.5 rijal16:15:27
2,418 rijal16:15:16
2,417 rijal16:14:58
2,417.5 rijal16:14:32
2,418 rijal16:13:41
2,418.5 rijal16:13:33
2,419.5 rijal16:12:36
2,421 rijal16:12:24
2,420 rijal16:12:13
2,419.5 rijal16:10:27
2,419 rijal16:08:21
2,420 rijal16:08:12
2,418 rijal16:06:13
2,415 rijal16:03:43
2,414 rijal16:03:35
2,413.5 rijal16:03:25
2,415 rijal16:02:36
2,416 rijal16:00:41
2,416.5 rijal16:00:23
2,416 rijal15:58:22
2,415.5 rijal15:56:54
2,414 rijal15:56:45
2,415 rijal15:54:13
2,414.5 rijal15:53:51
2,415 rijal15:51:24
2,414.5 rijal15:51:13
2,415 rijal15:50:51
2,416.5 rijal15:50:31
2,417 rijal15:50:01
2,416.5 rijal15:49:43
2,417 rijal15:49:25
2,416 rijal15:49:15
2,415 rijal15:49:00
2,416 rijal15:48:22
2,416.5 rijal15:47:34
2,416 rijal15:47:14
2,416.5 rijal15:46:49
2,416 rijal15:46:41
2,417 rijal15:46:32
2,416 rijal15:46:23
2,417 rijal15:44:38
2,418 rijal15:43:26
2,417.5 rijal15:41:27
2,416.5 rijal15:41:15
2,416 rijal15:40:49
2,416.5 rijal15:40:39
2,417 rijal15:40:27
2,416 rijal15:37:44
2,416.5 rijal15:37:26
2,417 rijal15:37:15
2,416.5 rijal15:36:52
2,416 rijal15:34:42
2,415 rijal15:34:24
2,414.5 rijal15:34:14
2,415 rijal15:33:42
2,414.5 rijal15:33:18
2,415 rijal15:32:16
2,415.5 rijal15:31:03
2,416 rijal15:30:22
2,416.5 rijal15:29:24
2,416 rijal15:24:57
2,415.5 rijal15:24:36
2,415 rijal15:24:24
2,414.5 rijal15:23:24
2,415 rijal15:23:15
2,414 rijal15:22:48
2,414.5 rijal15:22:39
2,415.5 rijal15:22:22
2,415 rijal15:20:43
2,416 rijal15:20:29
2,417 rijal15:19:34
2,418 rijal15:19:23
2,417.5 rijal15:19:14
2,417 rijal15:18:13
2,417.5 rijal15:17:35
2,418 rijal15:16:22
2,417 rijal15:15:38
2,417.5 rijal15:15:15
2,418 rijal15:14:59
2,417.5 rijal15:14:25
2,418 rijal15:13:45
2,417.5 rijal15:13:27
2,418 rijal15:13:15
2,417.5 rijal15:12:57
2,418 rijal15:11:37
2,418.5 rijal15:10:43
2,418 rijal15:10:31
2,418.5 rijal15:09:27
2,418 rijal15:08:56
2,418.5 rijal15:08:47
2,419.5 rijal15:05:26
2,419 rijal15:05:16
2,418 rijal15:05:01
2,417.5 rijal15:04:50
2,417 rijal15:04:38
2,416 rijal15:04:27
2,415 rijal15:04:15
2,416 rijal15:03:38
2,415.5 rijal15:03:28
2,416 rijal15:02:58
2,415.5 rijal15:02:48
2,416 rijal15:02:38
2,415.5 rijal15:01:22
2,415 rijal15:01:03
2,416 rijal14:59:50
2,416.5 rijal14:59:23
2,416 rijal14:58:31
2,415.5 rijal14:57:27
2,416 rijal14:57:14
2,415.5 rijal14:56:37
2,415 rijal14:55:43
2,415.5 rijal14:55:24
2,416 rijal14:55:14
2,415.5 rijal14:54:52
2,416 rijal14:54:44
2,414.5 rijal14:53:32
2,415 rijal14:53:23
2,414.5 rijal14:52:35
2,415 rijal14:52:25
2,415.5 rijal14:51:51
2,416 rijal14:51:24
2,417 rijal14:50:58
2,416.5 rijal14:50:49
2,416 rijal14:50:40
2,417 rijal14:50:29
2,417.5 rijal14:49:33
2,418 rijal14:49:24
2,417.5 rijal14:48:25
2,418 rijal14:48:13
2,417.5 rijal14:47:14
2,418 rijal14:46:46
2,419 rijal14:46:21
2,417 rijal14:45:47
2,416 rijal14:45:16
2,415 rijal14:44:23
2,415.5 rijal14:43:58
2,415 rijal14:43:13
2,413 rijal14:40:59
2,412.5 rijal14:40:50
2,413 rijal14:35:14
2,412 rijal14:33:43
2,411 rijal14:32:56
2,412 rijal14:32:29
2,413 rijal14:31:41
2,413.5 rijal14:30:45
2,413 rijal14:30:32
2,411.5 rijal14:29:42
2,412 rijal14:29:25
2,411 rijal14:28:21
2,411.5 rijal14:28:13
2,412 rijal14:26:54
2,411 rijal14:26:38
2,411.5 rijal14:26:22
2,411 rijal14:26:13
2,411.5 rijal14:24:43
2,412 rijal14:23:43
2,412.5 rijal14:22:46
2,413 rijal14:22:13
2,412.5 rijal14:21:05
2,413 rijal14:19:22
2,412 rijal14:19:12
2,412.5 rijal14:18:53
2,412 rijal14:18:34
2,411 rijal14:18:24
2,411.5 rijal14:18:13
2,412 rijal14:17:32
2,412.5 rijal14:16:53
2,412 rijal14:16:43
2,411 rijal14:16:12
2,411.5 rijal14:15:37
2,412 rijal14:14:56
2,411.5 rijal14:14:48
2,411 rijal14:14:40
2,411.5 rijal14:14:21
2,411 rijal14:14:13
2,412 rijal14:10:55
2,413 rijal14:10:27
2,412.5 rijal14:10:16
2,413.5 rijal14:09:57
2,412.5 rijal14:09:39
2,413.5 rijal14:09:16
2,414 rijal14:08:33
2,414.5 rijal14:08:12
2,416 rijal14:06:40
2,416.5 rijal14:06:23
2,415 rijal14:06:13
2,414.5 rijal14:05:42
2,415 rijal14:05:33
2,414.5 rijal14:05:26
2,415 rijal14:05:16
2,414.5 rijal14:05:01
2,414 rijal14:02:56
2,413.5 rijal14:02:47
2,412.5 rijal14:02:26
2,412 rijal13:59:51
2,411.5 rijal13:58:49
2,411 rijal13:58:41
2,411.5 rijal13:58:32
2,414 rijal13:58:23
2,413.5 rijal13:58:13
2,412.5 rijal13:57:50
2,413.5 rijal13:57:25
2,413 rijal13:55:44
2,412 rijal13:54:50
2,411.5 rijal13:54:32
2,412 rijal13:54:23
2,411 rijal13:54:13
2,411.5 rijal13:53:04
2,412 rijal13:52:55
2,413 rijal13:52:26
2,414 rijal13:52:15
2,415 rijal13:50:28
2,415.5 rijal13:49:46
2,415 rijal13:49:37
2,416 rijal13:49:26
2,415 rijal13:49:16
2,414.5 rijal13:48:58
2,415 rijal13:48:26
2,414.5 rijal13:48:13
2,412.5 rijal13:46:20
2,413 rijal13:46:12
2,412.5 rijal13:43:22
2,413 rijal13:42:27
2,412 rijal13:42:11
2,413 rijal13:41:35
2,412.5 rijal13:41:25
2,413 rijal13:40:26
2,414.5 rijal13:39:51
2,414 rijal13:39:23
2,414.5 rijal13:38:49
2,415 rijal13:38:12
2,414 rijal13:37:16
2,413.5 rijal13:36:45
2,413 rijal13:36:13
2,413.5 rijal13:35:56
2,414 rijal13:35:32
2,414.5 rijal13:35:23
2,411.5 rijal13:35:14
2,412 rijal13:35:02
2,411 rijal13:34:46
2,411.5 rijal13:34:13
2,412 rijal13:33:17
2,413 rijal13:33:00
2,412.5 rijal13:32:50
2,412 rijal13:32:38
2,411 rijal13:32:28
2,410.5 rijal13:32:15
2,412.5 rijal13:30:19
2,413 rijal13:29:04
2,414 rijal13:26:20
2,415 rijal13:26:12
2,416 rijal13:25:54
2,417 rijal13:24:58
2,417.5 rijal13:24:39
2,418 rijal13:24:27
2,417.5 rijal13:23:38
2,416.5 rijal13:23:29
2,416 rijal13:23:20
2,416.5 rijal13:22:49
2,417 rijal13:22:22
2,415.5 rijal13:21:36
2,414.5 rijal13:21:16
2,415.5 rijal13:21:00
2,416 rijal13:20:51
2,414.5 rijal13:20:40
2,415 rijal13:20:27
2,415.5 rijal13:20:15
2,417 rijal13:18:52
2,416.5 rijal13:18:45
2,417 rijal13:18:37
2,416 rijal13:18:20
2,414 rijal13:18:11
2,413 rijal13:17:05
2,414 rijal13:16:55
2,416 rijal13:16:47
2,424 rijal21:59:36
2,423 rijal21:59:26
2,421.5 rijal21:59:14
2,421 rijal21:58:57
2,422.5 rijal21:58:35
2,421 rijal21:58:25
2,421.5 rijal21:57:49
2,422 rijal21:57:38
2,422.5 rijal21:57:02
2,422 rijal21:51:37