Online forum

Decred

  • Posljednji29.523
  • visok29.696
  • nizak28.951
  • Maksimalna fluktuacija0.5
  • Maksimalna fluktuacija%2.23%
  • Otvoren27.995
  • Vrijeme03:20:06
  • Jučer29.294
  • Promijeni%0.78%
  • Promijeniti0.229

Dnevni svijećnjak Grafikon 1

Dnevni svijećnjak Grafikon 1

Grafikon od 1 USD

Grafikon od 1 USD

Dnevne detaljne izmjene

Vrijeme
29.523 rijal3:20:06
29.519 rijal3:15:06
29.523 rijal3:08:05
29.464 rijal2:47:05
29.456 rijal2:08:05
29.457 rijal2:05:06
29.696 rijal1:56:05
29.692 rijal1:50:03
29.585 rijal1:41:04
29.584 rijal1:22:05
29.582 rijal1:20:06
29.153 rijal1:17:05
28.961 rijal1:14:05
28.951 rijal0:59:02
29.071 rijal0:53:05
29.119 rijal0:29:05
29.154 rijal0:26:05
29.271 rijal0:07:03
29.294 rijal23:32:07
29.01 rijal23:20:08
29 rijal23:17:06
28.788 rijal23:08:06
28.789 rijal23:02:06
28.707 rijal22:56:06
28.626 rijal22:52:03
28.464 rijal22:38:06
28.545 rijal22:29:06
28.546 rijal22:26:06
28.615 rijal22:20:09
28.636 rijal22:12:03
28.625 rijal22:08:07
28.626 rijal21:59:06
28.691 rijal21:56:06
28.717 rijal21:29:06
28.718 rijal20:38:06
28.687 rijal20:35:08
28.596 rijal20:29:06
28.606 rijal20:26:06
28.626 rijal20:23:07
28.627 rijal20:20:08
28.628 rijal20:08:07
28.69 rijal19:59:06
28.773 rijal19:17:06
28.633 rijal19:12:06
28.879 rijal19:10:05
28.377 rijal19:08:06
28.344 rijal19:04:03
28.342 rijal19:02:06
28.214 rijal18:52:02
28.209 rijal18:44:06
28.166 rijal18:38:07
28.123 rijal18:34:03
28 rijal18:23:06
27.909 rijal18:11:07
27.864 rijal18:05:08
27.915 rijal17:35:07
27.995 rijal17:11:07
langs.notice: langs.profile_notice_1
komentari