Online forum

Decred

  • Posljednji29.094
  • visok29.869
  • nizak28.443
  • Maksimalna fluktuacija0.64
  • Maksimalna fluktuacija%0.15%
  • Otvoren28.451
  • Vrijeme23:34:07
  • Jučer29.094
  • Promijeni%0%
  • Promijeniti0

Dnevni svijećnjak Grafikon 1

Dnevni svijećnjak Grafikon 1

Grafikon od 1 USD

Grafikon od 1 USD

Dnevne detaljne izmjene

Vrijeme
29.094 rijal23:34:07
29.082 rijal23:02:03
29.073 rijal22:33:09
29.295 rijal21:03:07
29.297 rijal20:34:08
29.138 rijal20:02:04
28.499 rijal19:32:03
28.501 rijal19:02:04
28.451 rijal18:32:04
langs.notice: langs.profile_notice_1
komentari