Online forum

Nasdaq

  • Posljednji8111.65
  • visok8111.65
  • nizak8048.65
  • Maksimalna fluktuacija41.35
  • Maksimalna fluktuacija%0.27%
  • Otvoren8,048.65
  • Vrijeme18:03:32
  • Jučer8,052.63
  • Promijeni%0.73%
  • Promijeniti59.02

Dnevni svijećnjak Grafikon 1

Dnevni svijećnjak Grafikon 1

Grafikon od 1 USD

Grafikon od 1 USD

Dnevne detaljne izmjene

Vrijeme
8,111.65 rijal18:03:32
8,090 rijal17:33:27
8,048.65 rijal0:03:24
langs.notice: langs.profile_notice_1
komentari