Online forum
Luxembourg
Luxembourg

Luxembourg

Indikator Vrijednost prijašnji nizak visok Promijeniti Promijeni% Vrijeme Grafikon
Schroder International Selection Fund Japanese Equ 1633.035 - 1633.035 1633.035 3.14 0.19% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Pictet-Japanese Equity Opportunities Z JPY 12087.38 - 12087.38 12087.38 21.46 0.18% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Pictet-Japanese Equity Opportunities I JPY 11510.38 - 11510.38 11510.38 20.64 0.18% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Pictet-Japanese Equity Opportunities P dy JPY 10406.67 - 10406.67 10406.67 18.86 0.18% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Pictet-Japanese Equity Opportunities PJPY 10501.69 - 10501.69 10501.69 19.03 0.18% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Pictet-Japanese Equity Opportunities R JPY 9653.88 - 9653.88 9653.88 17.62 0.18% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Pictet Japanese Equity Opportunities HI GBP 88.31 - 88.31 88.31 0.16 0.18% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc SEK 144.522 - 144.522 144.522 2.22 1.54% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A Inc USD 15.64 - 15.64 15.64 0.04 0.26% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio B Inc USD 13.49 - 13.49 13.49 0.04 0.30% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 12.68 - 12.68 12.68 0.03 0.24% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 12.92 - 12.92 12.92 0.03 0.23% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac 12.66 - 12.66 12.66 0.03 0.24% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Hed 12.53 - 12.53 12.53 0.02 0.16% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio E Acc EUR Sna 12.91 - 12.91 12.91 0.04 0.31% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc EUR Hed 16.77 - 16.77 16.77 0.03 0.18% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Clo 1273.8 - 1273.8 1273.8 1.77 0.14% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc USD Hed 16.78 - 16.78 16.78 0.04 0.24% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc 152.31 - 152.31 152.31 0.28 0.18% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc 15.32 - 15.32 15.32 0.03 0.20% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc 20.16 - 20.16 20.16 0.03 0.15% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Other Currenc 21.95 - 21.95 21.95 0.06 0.27% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Acc USD Hed 15.74 - 15.74 15.74 0.04 0.25% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc GBP Hed 13.67 - 13.67 13.67 0.03 0.22% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc GBP Sna 22.39 - 22.39 22.39 0.09 0.40% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Schroder International Selection Fund Japanese Equ 9.343 - 9.343 9.343 0.02 0.26% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 1636.845 - 1636.845 1636.845 6.07 0.37% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 1562.285 - 1562.285 1562.285 5.77 0.37% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 1757.475 - 1757.475 1757.475 6.49 0.37% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 1903.47 - 1903.47 1903.47 7.00 0.37% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 1643.706 - 1643.706 1643.706 6.04 0.37% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 16.127 - 16.127 16.127 0.07 0.42% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 19.407 - 19.407 19.407 0.07 0.35% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 15.558 - 15.558 15.558 0.06 0.38% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 16.65 - 16.65 16.65 0.06 0.38% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 143.383 - 143.383 143.383 1.21 0.84% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 18.011 - 18.011 18.011 0.07 0.37% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 16.767 - 16.767 16.767 0.06 0.35% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 17.941 - 17.941 17.941 0.06 0.35% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 16.056 - 16.056 16.056 0.06 0.37% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Schroder International Selection Fund Japanese Opp 17.296 - 17.296 17.296 0.06 0.35% 2019/10/18 Vrijeme 1:02
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage 5296 - 5296 5316 0.00 0.00% 2019/10/17 Vrijeme 22:02
Pictet Japan Index Z 19127.86 - 19127.86 19127.86 0.00 0.00% 2019/10/17 Vrijeme 19:02
BL-Equities Japan A JPY Inc 22879 - 22879 22879 0.00 0.00% 2019/10/17 Vrijeme 19:02
BL-Equities Japan B JPY Acc 20251 - 20251 20251 0.00 0.00% 2019/10/17 Vrijeme 19:02
Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund C JPY Ac 21929 - 21929 21929 0.00 0.00% 2019/10/17 Vrijeme 19:02
Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund R JPY Ac 10344.4 - 10344.4 10344.4 0.00 0.00% 2019/10/17 Vrijeme 19:02
Templeton Global Bond Fund I Mdis JPY 1084.24 - 1084.24 1084.24 0.00 0.00% 2019/10/17 Vrijeme 10:03
Templeton Global Total Return Fund I Mdis JPY 1003.49 - 1003.49 1003.49 0.00 0.00% 2019/10/17 Vrijeme 10:03
Templeton Global Bond Fund A acc HKD 13.24 - 13.24 13.24 0.00 0.00% 2019/10/17 Vrijeme 10:03
Templeton Global Bond Fund N(acc)HUF 159.92 - 159.92 159.92 0.00 0.00% 2019/10/17 Vrijeme 10:03
Templeton Asian Growth Fund N(acc)HUF 160 - 160 160 0.00 0.00% 2019/10/17 Vrijeme 10:03
Templeton Global Bond Fund A Mdis HKD 8.85 - 8.85 8.85 0.00 0.00% 2019/10/17 Vrijeme 10:03
Templeton Asian Growth Fund A(acc)CZK H1 101.1 - 101.1 101.1 0.00 0.00% 2019/10/17 Vrijeme 10:03
Templeton Global Bond Fund A(Mdis)RMB H1 94.55 - 94.55 94.55 0.00 0.00% 2019/10/17 Vrijeme 10:03
Franklin U.S. Government Fund I(Mdis)JPY H1 852.54 - 852.54 852.54 0.00 0.00% 2019/10/17 Vrijeme 10:03
Templeton Global Total Return Fund N(acc)HUF 168.86 - 168.86 168.86 0.00 0.00% 2019/10/17 Vrijeme 10:03
Parvest Equity Japan Small Cap I-Capitalisation 106.7 - 106.7 106.7 0.00 0.00% 2019/10/17 Vrijeme 10:03
Parvest Equity Japan Small Cap N-Capitalisation 9344 - 9344 9344 0.00 0.00% 2019/10/17 Vrijeme 10:03
Parvest Equity Japan Small Cap X Capitalisation 14872 - 14872 14872 0.00 0.00% 2019/10/17 Vrijeme 10:03
Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)RMB H1 86.59 - 86.59 86.59 0.00 0.00% 2019/10/17 Vrijeme 10:03
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R In 13.02 - 12.95 13.02 0.00 0.00% 2019/10/17 Vrijeme 10:03
Parvest Equity Japan Small Cap Classic EUR Capital 90.1 - 90.1 90.1 0.00 0.00% 2019/10/17 Vrijeme 10:03
Parvest Equity Japan Small Cap Classic H EUR Capit 149.5 - 149.5 149.5 0.00 0.00% 2019/10/17 Vrijeme 10:03
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisat 10835 - 10835 10835 0.00 0.00% 2019/10/17 Vrijeme 10:03
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Capitalisat 99.56 - 99.56 99.56 0.00 0.00% 2019/10/17 Vrijeme 10:03
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio 7791 - 7791 7791 0.00 0.00% 2019/10/17 Vrijeme 10:03
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio 64.79 - 64.79 64.79 0.00 0.00% 2019/10/17 Vrijeme 10:03
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege H EUR Cap 162.8 - 162.8 162.8 0.00 0.00% 2019/10/17 Vrijeme 10:03
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A acc - JPY 1243 - 1243 1243 0.00 0.00% 2019/10/17 Vrijeme 1:02
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 10.88 - 10.88 10.88 0.00 0.00% 2019/10/17 Vrijeme 1:02
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 7.53 - 7.53 7.53 0.00 0.00% 2019/10/17 Vrijeme 1:02
Kotak Funds - India Midcap Fund X JPY Inc 27367.874 - 27367.874 27367.874 0.00 0.00% 2019/10/16 Vrijeme 22:03
Pictet Digital I JPY 46637 - 46637 46637 0.00 0.00% 2019/10/16 Vrijeme 1:02
Nordea 1 Stable Return Fund AP NOK 153.55 - 153.55 153.55 0.00 0.00% 2019/10/16 Vrijeme 1:02
Nordea 1 Stable Return Fund BP NOK 170.56 - 170.56 170.56 0.00 0.00% 2019/10/16 Vrijeme 1:02
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc HUF 4279 - 4279 4279 0.00 0.00% 2019/10/16 Vrijeme 1:02
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A 3544 - 3544 3544 0.00 0.00% 2019/10/16 Vrijeme 1:02
Fidelity Funds Global Multi Asset Income Fund A 1132 - 1132 1132 0.00 0.00% 2019/10/16 Vrijeme 1:02
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 10.17 - 10.17 10.17 0.00 0.00% 2019/10/16 Vrijeme 1:02
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 13.83 - 13.83 13.83 0.00 0.00% 2019/10/16 Vrijeme 1:02
BlackRock Global Funds Global Allocation Fund A2 131.15 - 131.15 131.15 0.00 0.00% 2019/10/16 Vrijeme 1:02
Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc CZK (h 1514 - 1514 1514 0.00 0.00% 2019/10/16 Vrijeme 1:02
Fidelity Funds Global Dividend Fund A Acc HUF (h 4794 - 4794 4794 0.00 0.00% 2019/10/16 Vrijeme 1:02
Fidelity Funds US High Yield Fund A Acc HUF (hed 3657 - 3657 3657 0.00 0.00% 2019/10/16 Vrijeme 1:02
JPMorgan Investment Funds Europe Strategic Divid 37760.19 - 37760.19 37760.19 0.00 0.00% 2019/10/16 Vrijeme 1:02
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund A ( 8.71 - 8.71 8.71 0.00 0.00% 2019/10/16 Vrijeme 1:02
JPMorgan Investment Funds Global Income Fund C ( 9.58 - 9.58 9.58 0.00 0.00% 2019/10/16 Vrijeme 1:02
T. Rowe Price Funds SICAV Dynamic Global Bond Fu 9557 - 9557 9557 0.00 0.00% 2019/10/16 Vrijeme 1:02
Schroder International Selection Fund Global Diver 20533.586 - 20533.586 20533.586 0.00 0.00% 2019/10/16 Vrijeme 1:02
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab 1729 - 1729 1729 0.00 0.00% 2019/10/15 Vrijeme 22:03
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab 1845 - 1845 1845 0.00 0.00% 2019/10/15 Vrijeme 22:03
Pictet TR Agora HI JPY 17660 - 17660 17660 0.00 0.00% 2019/10/15 Vrijeme 19:03
Pictet Europe Index I JPY 24295 - 24295 24295 0.00 0.00% 2019/10/15 Vrijeme 19:03
Amundi Funds Bond Global Aggregate AHK C 2668.54 - 2668.54 2668.54 0.00 0.00% 2019/10/15 Vrijeme 19:03
Barclays Portfolios SICAV Barclays MultiManager 1150.021 - 1150.021 1150.021 0.00 0.00% 2019/10/15 Vrijeme 19:03
Ashmore SICAV Emerging Markets Debt Fund Instituti 13031.06 - 13031.06 13031.06 0.00 0.00% 2019/10/15 Vrijeme 19:03
Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund 9317.99 - 9317.99 9317.99 0.00 0.00% 2019/10/15 Vrijeme 19:03
AB FCP I American Income Portfolio AA ZAR H Inc 87.55 - 87.55 87.55 0.00 0.00% 2019/10/13 Vrijeme 6:02
AB FCP I American Income Portfolio BA ZAR H Inc 84.39 - 84.39 84.39 0.00 0.00% 2019/10/13 Vrijeme 6:02
AB FCP I American Income Portfolio IT JPY H Inc 8821 - 8821 8821 0.00 0.00% 2019/10/13 Vrijeme 6:02
AB SICAV I Select Absolute Alpha Portfolio S1 JP 12157 - 12157 12157 0.00 0.00% 2019/10/13 Vrijeme 6:02
NN (L) First Class Multi Asset I Dis(HY) JPY (he 10137 - 10137 10137 0.00 0.00% 2019/10/13 Vrijeme 6:02
AB FCP I - Emerging Markets Growth Portfolio S1 JP 5526 - 5441 5526 0.00 0.00% 2019/10/12 Vrijeme 7:02
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund A-2 JPY Acc 461.572 - 461.572 461.572 0.00 0.00% 2019/10/12 Vrijeme 6:03
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund I-2 JPY Acc 104580.985 - 104580.985 104580.985 0.00 0.00% 2019/10/12 Vrijeme 6:03
Schroder International Selection Fund Global Divid 902.6 - 902.6 902.6 0.00 0.00% 2019/10/12 Vrijeme 6:03
Nordea 1 - Stable Return Fund BP SEK 183.24 - 183.24 183.24 0.00 0.00% 2019/10/12 Vrijeme 6:03
Pictet - Global Defensive Equities I JPY 21077 - 21077 21077 0.00 0.00% 2019/10/12 Vrijeme 6:03
Fidelity Funds - Japan Aggressive Fund I-Acc-JPY 17122 - 17122 17122 0.00 0.00% 2019/10/12 Vrijeme 6:03
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage 4713 - 4713 4713 0.00 0.00% 2019/10/12 Vrijeme 6:03
Invesco Funds - Invesco Japanese Equity Advantage 4204 - 4204 4204 0.00 0.00% 2019/10/12 Vrijeme 6:03
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 15.31 - 15.31 15.31 0.00 0.00% 2019/10/12 Vrijeme 6:03
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P Ac 15.03 - 15.03 15.03 0.00 0.00% 2019/10/12 Vrijeme 6:03
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio P In 14.16 - 14.16 14.16 0.00 0.00% 2019/10/12 Vrijeme 6:03
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund I acc - 9638 - 9638 9638 0.00 0.00% 2019/10/12 Vrijeme 6:03
Orbis SICAV Japan Equity (Yen) Fund Investor Share 5186 - 5186 5186 0.00 0.00% 2019/10/11 Vrijeme 19:03
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac 12884.5 - 12843.9 12884.5 0.00 0.00% 2019/10/11 Vrijeme 10:03
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 18.62 - 18.62 18.62 0.00 0.00% 2019/10/11 Vrijeme 1:02
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio R Ac 12.63 - 12.63 12.63 0.00 0.00% 2019/10/11 Vrijeme 1:02
LGT (Lux) II ILO Fund B2 JPY 9413 - 9413 9413 0.00 0.00% 2019/10/10 Vrijeme 1:03
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A Acc USD 12.31 - 12.31 12.31 0.00 0.00% 2019/09/28 Vrijeme 7:32
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A a 193.56 - 193.56 193.56 0.00 0.00% 2019/09/01 Vrijeme 7:02
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A d 142.38 - 142.38 142.38 0.00 0.00% 2019/09/01 Vrijeme 7:02
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A D 134.01 - 134.01 134.01 0.00 0.00% 2019/09/01 Vrijeme 7:02
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A m 132.9 - 132.9 132.9 0.00 0.00% 2019/09/01 Vrijeme 7:02
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A M 90.47 - 90.47 90.47 0.00 0.00% 2019/09/01 Vrijeme 7:02
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C a 201.67 - 201.67 201.67 0.00 0.00% 2019/09/01 Vrijeme 7:02
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C d 142.73 - 142.73 142.73 0.00 0.00% 2019/09/01 Vrijeme 7:02
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C d 151.05 - 151.05 151.05 0.00 0.00% 2019/09/01 Vrijeme 7:02
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D d 140.52 - 140.52 140.52 0.00 0.00% 2019/09/01 Vrijeme 7:02
AXA World Funds Euro Credit Plus I Distribution 10661.35 - 10661.35 10661.35 0.00 0.00% 2019/08/18 Vrijeme 7:01
Wellington Global Opportunities Equity Fund JPY T 30455 - 30026 30455 0.00 0.00% 2019/08/17 Vrijeme 8:02
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Global Ag 11161 - 11161 11161 0.00 0.00% 2019/07/21 Vrijeme 7:02
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) K 67052575.55 - 67052575.55 67400854.52 0.00 0.00% 2019/06/12 Vrijeme 23:02
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) P 1802.44 - 1802.44 1811.83 0.00 0.00% 2019/06/12 Vrijeme 23:02
UBS (Lux) Equity Fund China Opportunity (USD) P 2006.9 - 2006.9 2013.64 0.00 0.00% 2019/06/12 Vrijeme 23:02
Morgan Stanley Investment Funds Global Opportuni 395.95 - 395.95 395.95 0.00 0.00% 2019/05/19 Vrijeme 7:02
Pictet EUR Short Term Corporate Bonds HI dy JPY 13079 - 13079 13079 0.00 0.00% 2019/05/12 Vrijeme 7:02
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 96.91 - 96.91 96.91 0.00 0.00% 2019/05/08 Vrijeme 2:04
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 119.71 - 119.71 119.71 0.00 0.00% 2019/05/08 Vrijeme 2:04
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 7.96 - 7.96 7.96 0.00 0.00% 2019/05/08 Vrijeme 2:04
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 1370.16 - 1370.16 1370.16 0.00 0.00% 2019/05/08 Vrijeme 2:04
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 1118.84 - 1118.84 1118.84 0.00 0.00% 2019/05/08 Vrijeme 2:04
Eastspring Investments Japan Equity Fund Class D 1392 - 1392 1392 0.00 0.00% 2019/05/08 Vrijeme 2:04
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and 1492.54 - 1492.54 1492.54 0.00 0.00% 2019/05/08 Vrijeme 2:04
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and 1511.34 - 1511.34 1511.34 0.00 0.00% 2019/05/08 Vrijeme 2:04
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and 10.91 - 10.91 10.91 0.00 0.00% 2019/05/08 Vrijeme 2:04
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C m 138.21 - 138.21 138.21 0.00 0.00% 2019/05/08 Vrijeme 2:04
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D a 184.16 - 184.16 184.16 0.00 0.00% 2019/05/08 Vrijeme 2:04
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D m 129.8 - 129.8 129.8 0.00 0.00% 2019/05/08 Vrijeme 2:04
Henderson Horizon Japanese Smaller Companies Fund 5941.21 - 5941.21 5941.21 0.00 0.00% 2019/05/07 Vrijeme 23:05
OYSTER SICAV - Japan Opportunities C JPY PR 24886 - 24886 24886 0.00 0.00% 2019/05/05 Vrijeme 7:03
OYSTER SICAV - Japan Opportunities R JPY PR 226326 - 226326 226326 0.00 0.00% 2019/05/05 Vrijeme 7:03
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond XC 12130.605 - 12130.605 12130.605 0.00 0.00% 2019/04/24 Vrijeme 7:03
Pictet EUR High Yield I JPY 35123 - 35123 35123 0.00 0.00% 2019/04/14 Vrijeme 7:01
Pictet EUR High Yield HI JPY 34269 - 34269 34269 0.00 0.00% 2019/04/14 Vrijeme 7:01
Pictet EUR Bonds HI JPY 84159 - 84117 84159 0.00 0.00% 2019/03/27 Vrijeme 23:01
Pictet TR Mandarin HI JPY 14895 - 14895 14923 0.00 0.00% 2019/03/27 Vrijeme 23:01
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc HU 3323 - 3323 3323 0.00 0.00% 2019/03/27 Vrijeme 7:02
Fidelity Funds European High Yield Fund A Acc CZ 1167 - 1167 1167 0.00 0.00% 2019/03/27 Vrijeme 7:02
Fidelity Funds European High Yield Fund Y Acc CZ 1128 - 1128 1128 0.00 0.00% 2019/03/27 Vrijeme 7:02
Goldman Sachs Global Fixed Income Plus Portfolio ( 1102.98 - 1102.98 1102.98 0.00 0.00% 2019/03/16 Vrijeme 6:16
Pictet EUR Bonds I JPY 73473 - 73473 73473 0.00 0.00% 2019/02/12 Vrijeme 22:04
Handelsbanken Global Index Criteria AI 24.95 - 24.95 24.95 0.00 0.00% 2018/11/26 Vrijeme 6:03
NN (L) Japan Equity I Cap PLN (hedged i) 49148.77 - 49148.77 49148.77 0.00 0.00% 2018/11/26 Vrijeme 6:03
Eastspring Investments Japan Smaller Companies F 2698 - 2698 2698 0.00 0.00% 2018/11/26 Vrijeme 6:03
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 948.64 - 948.64 948.64 0.00 0.00% 2018/11/22 Vrijeme 1:03
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 7.79 - 7.79 7.79 0.00 0.00% 2018/11/22 Vrijeme 1:03
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 126.39 - 126.39 126.39 0.00 0.00% 2018/11/22 Vrijeme 1:03
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 131.12 - 131.12 131.12 0.00 0.00% 2018/11/22 Vrijeme 1:03
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 109.6 - 109.6 109.6 0.00 0.00% 2018/11/22 Vrijeme 1:03
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 1541.47 - 1541.47 1541.47 0.00 0.00% 2018/11/22 Vrijeme 1:03
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 1327.5 - 1327.5 1327.5 0.00 0.00% 2018/11/22 Vrijeme 1:03
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 1107.52 - 1107.52 1107.52 0.00 0.00% 2018/11/21 Vrijeme 1:01
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 7.85 - 7.85 7.85 0.00 0.00% 2018/11/21 Vrijeme 1:01
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 791.87 - 791.87 791.87 0.00 0.00% 2018/11/21 Vrijeme 1:01
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 94.31 - 94.31 94.31 0.00 0.00% 2018/11/21 Vrijeme 1:01
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 12.42 - 12.42 12.42 0.00 0.00% 2018/11/21 Vrijeme 1:01
Allianz Global Investors Fund Allianz Income and 9.59 - 9.59 9.59 0.00 0.00% 2018/11/21 Vrijeme 1:01
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and 8.27 - 8.27 8.27 0.00 0.00% 2018/11/21 Vrijeme 1:01
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and 15.93 - 15.93 15.93 0.00 0.00% 2018/11/21 Vrijeme 1:01
Handelsbanken Global Index Criteria A 24.68 - 24.63 24.68 0.00 0.00% 2018/11/16 Vrijeme 22:34
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 1 1000 - 1000 1000 0.00 0.00% 2018/11/16 Vrijeme 6:04
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund Z 3 1000 - 1000 1000 0.00 0.00% 2018/11/16 Vrijeme 6:04
Select Equities Japan Multi Management Class B JPY 18409 - 18396 18409 0.00 0.00% 2018/11/15 Vrijeme 19:04
Select Equities Japan Multi Management Class F JPY 20412 - 20398 20412 0.00 0.00% 2018/11/15 Vrijeme 19:04
M&G Optimal Income Fund USD A-H Acc 15.32 - 15.32 15.35 0.00 0.00% 2018/10/19 Vrijeme 22:03
M&G Optimal Income Fund USD C-H Acc 15.95 - 15.95 15.98 0.00 0.00% 2018/10/19 Vrijeme 22:03
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund K 1 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/10/19 Vrijeme 6:03
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) Sterling Fund L 3 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/10/19 Vrijeme 6:03
AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio 2 Acc 108.57 - 108.57 108.57 0.00 0.00% 2018/10/12 Vrijeme 6:03
AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio 2 Acc 93.71 - 93.71 93.71 0.00 0.00% 2018/10/12 Vrijeme 6:03
AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio 2 Acc 12171 - 12171 12171 0.00 0.00% 2018/10/12 Vrijeme 6:03
AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio I Acc 96.1 - 96.1 96.1 0.00 0.00% 2018/10/12 Vrijeme 6:03
AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio I Acc 12482 - 12482 12482 0.00 0.00% 2018/10/12 Vrijeme 6:03
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S1 Acc 13047 - 13047 13047 0.00 0.00% 2018/10/12 Vrijeme 6:03
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S1 Acc 100.46 - 100.46 100.46 0.00 0.00% 2018/10/12 Vrijeme 6:03
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S1 Acc 116.38 - 116.38 116.38 0.00 0.00% 2018/10/12 Vrijeme 6:03
AB FCP I Japan Strategic Value Portfolio I Acc 115.12 - 115.12 115.12 0.00 0.00% 2018/10/11 Vrijeme 7:03
Pictet-Japanese Equity Selection Z 18601.08 - 18601.08 18601.08 0.00 0.00% 2018/10/11 Vrijeme 1:03
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond XC 90.998 - 90.998 90.998 0.00 0.00% 2018/10/10 Vrijeme 1:03
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab 123.02 - 123.02 123.244 0.00 0.00% 2018/10/09 Vrijeme 22:03
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab 1758 - 1758 1758 0.00 0.00% 2018/09/30 Vrijeme 6:03
Wellington Global Research Equity Fund JPY T Acc 29793 - 29763 29793 0.00 0.00% 2018/09/29 Vrijeme 7:03
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A-MINCOME G 14.63 - 14.63 14.63 0.00 0.00% 2018/09/29 Vrijeme 6:03
Schroder International Selection Fund Emerging Mar 133.922 - 133.922 133.922 0.00 0.00% 2018/09/29 Vrijeme 6:03
Pictet Japanese Equity Selection I JPY 17537.2 - 17537.2 17537.2 0.00 0.00% 2018/09/29 Vrijeme 1:02
Uni-Global - Equities Japan RA-JPY 17086 - 17086 17086 0.00 0.00% 2018/09/28 Vrijeme 22:03
Uni-Global - Equities Japan SA-JPY 18580 - 18580 18580 0.00 0.00% 2018/09/28 Vrijeme 22:03
Fidelity Funds America Fund A Acc SEK 13.18 - 13.18 13.18 0.00 0.00% 2018/09/26 Vrijeme 1:03
AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio AY JPY A 1.769 - 1.769 1.769 0.00 0.00% 2018/08/05 Vrijeme 7:04
AB FCP I Asia Ex Japan Equity Portfolio BY JPY I 1.714 - 1.714 1.714 0.00 0.00% 2018/08/05 Vrijeme 7:04
Amundi Funds II Absolute Return European Equity 9838.42 - 9838.42 9838.42 0.00 0.00% 2018/08/04 Vrijeme 7:04
Candriam Equities L Japan Class Z JPY Cap 29166 - 29166 29166 0.00 0.00% 2018/07/20 Vrijeme 20:05
Standard Life Investments Global SICAV Global Ab 117.63 - 117.63 117.855 0.00 0.00% 2018/07/17 Vrijeme 23:05
NN (L) Global High Yield X Cap HUF 147.62 - 147.62 147.62 0.00 0.00% 2018/07/03 Vrijeme 8:34
AB FCP I Global High Yield Portfolio AA CNH H In 11.1 - 11.1 11.1 0.00 0.00% 2018/07/03 Vrijeme 8:34
AB FCP I Global High Yield Portfolio AT CNH H In 34.72 - 34.72 34.72 0.00 0.00% 2018/07/03 Vrijeme 8:34
AB FCP I Global High Yield Portfolio IT CNH H In 8.61 - 8.61 8.61 0.00 0.00% 2018/07/03 Vrijeme 8:34
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)JPY 85.15 - 85.15 85.15 0.00 0.00% 2018/07/03 Vrijeme 8:34
Franklin K2 Alternative Strategies Fund I(acc)JPY 85.15 - 85.15 85.15 0.00 0.00% 2018/07/03 Vrijeme 8:34
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Inc JPY 13.24 - 13.24 13.24 0.00 0.00% 2018/07/03 Vrijeme 7:03
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Acc JPY 18.71 - 18.71 18.71 0.00 0.00% 2018/07/03 Vrijeme 7:03
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio Base Inc JPY 16.15 - 16.15 16.15 0.00 0.00% 2018/07/03 Vrijeme 7:03
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio I Acc JPY Sna 18.99 - 18.99 18.99 0.00 0.00% 2018/07/03 Vrijeme 7:03
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Acc JPY Sna 21.69 - 21.69 21.69 0.00 0.00% 2018/07/03 Vrijeme 7:03
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio P Inc JPY Sna 21.69 - 21.69 21.69 0.00 0.00% 2018/07/03 Vrijeme 7:03
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Acc JPY Sna 19.21 - 19.21 19.21 0.00 0.00% 2018/07/03 Vrijeme 7:03
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio R Inc JPY Sna 19.21 - 19.21 19.21 0.00 0.00% 2018/07/03 Vrijeme 7:03
Templeton Global Total Return Fund I acc USD 28.23 - 28.23 28.23 0.00 0.00% 2018/07/02 Vrijeme 7:34
Templeton Global Total Return Fund N acc USD 26.44 - 26.44 26.44 0.00 0.00% 2018/07/01 Vrijeme 7:03
Templeton Global Total Return Fund W acc USD 12.08 - 12.08 12.08 0.00 0.00% 2018/07/01 Vrijeme 7:03
Templeton Global Total Return Fund Z acc USD 14.14 - 14.14 14.14 0.00 0.00% 2018/07/01 Vrijeme 7:03
Templeton Global Total Return Fund W Mdis USD 7.76 - 7.76 7.76 0.00 0.00% 2018/07/01 Vrijeme 7:03
Templeton Global Total Return Fund X Ydis USD 9.44 - 9.44 9.44 0.00 0.00% 2018/07/01 Vrijeme 7:03
AB FCP I - Global High Yield Portfolio S1 EUR Acc 21.7 - 21.7 21.7 0.00 0.00% 2018/07/01 Vrijeme 7:03
AB FCP I - Global High Yield Portfolio IQD EUR Inc 11.29 - 11.29 11.29 0.00 0.00% 2018/07/01 Vrijeme 7:03
AB FCP I - Global High Yield Portfolio S1D EUR Inc 15.22 - 15.22 15.22 0.00 0.00% 2018/07/01 Vrijeme 7:03
AB FCP I - Global High Yield Portfolio I Inc 3.51 - 3.51 3.51 0.00 0.00% 2018/06/30 Vrijeme 9:34
AB FCP I - Global High Yield Portfolio I2 Acc 8.14 - 8.14 8.14 0.00 0.00% 2018/06/30 Vrijeme 9:34
AB FCP I - Global High Yield Portfolio I2 Acc 9.51 - 9.51 9.51 0.00 0.00% 2018/06/30 Vrijeme 9:34
AB FCP I - Global High Yield Portfolio IT USD Inc 12.8 - 12.8 12.8 0.00 0.00% 2018/06/30 Vrijeme 9:34
AB FCP I - Global High Yield Portfolio S1 USD Acc 25.37 - 25.37 25.37 0.00 0.00% 2018/06/30 Vrijeme 9:34
AB FCP I - Global High Yield Portfolio SK USD Acc 33.81 - 33.81 33.81 0.00 0.00% 2018/06/30 Vrijeme 9:34
AB FCP I - Global High Yield Portfolio IQD USD Inc 13.2 - 13.2 13.2 0.00 0.00% 2018/06/30 Vrijeme 9:34
AB FCP I - Global High Yield Portfolio S1D USD Inc 17.79 - 17.79 17.79 0.00 0.00% 2018/06/30 Vrijeme 9:34
Pictet-Greater China I JPY 73832 - 73832 73832 0.00 0.00% 2018/06/30 Vrijeme 7:33
DWS RREEF Global Real Estate Securities Master Fun 16099 - 16099 16099 0.00 0.00% 2018/06/30 Vrijeme 7:33
DWS RREEF Global Real Estate Securities Master Fun 19140 - 19140 19140 0.00 0.00% 2018/06/30 Vrijeme 7:33
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 596.023 - 596.023 596.023 0.00 0.00% 2018/06/30 Vrijeme 7:33
AB FCP I - Global High Yield Portfolio I Inc 4.1 - 4.1 4.1 0.00 0.00% 2018/06/29 Vrijeme 8:34
Templeton Global Total Return Fund N Mdis USD 7.33 - 7.33 7.33 0.00 0.00% 2018/06/29 Vrijeme 8:34
Templeton Global Total Return Fund A acc USD 29.44 - 29.44 29.59 0.00 0.00% 2018/06/28 Vrijeme 8:04
Templeton Global Total Return Fund A Mdis USD 14.28 - 14.28 14.28 0.00 0.00% 2018/06/27 Vrijeme 8:04
Templeton Global Total Return Fund Z Mdis USD 8.65 - 8.65 8.65 0.00 0.00% 2018/06/27 Vrijeme 8:04
Amundi Funds - Equity Japan Value AE-C 190.65 - 190.65 190.65 0.00 0.00% 2018/06/23 Vrijeme 7:33
Amundi Funds - Equity Japan Value AJ-C 12794 - 12794 12794 0.00 0.00% 2018/06/23 Vrijeme 7:33
Amundi Funds - Equity Japan Value AJ-D 21381 - 21381 21381 0.00 0.00% 2018/06/23 Vrijeme 7:33
Amundi Funds - Equity Japan Value IJ-C 140490 - 140490 140490 0.00 0.00% 2018/06/23 Vrijeme 7:33
Amundi Funds - Equity Japan Value MJ-C 22420 - 22420 22420 0.00 0.00% 2018/06/23 Vrijeme 7:33
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 10.671 - 10.671 10.671 0.00 0.00% 2018/06/21 Vrijeme 2:34
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 12.126 - 12.126 12.126 0.00 0.00% 2018/06/21 Vrijeme 2:04
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 1335.016 - 1335.016 1335.016 0.00 0.00% 2018/06/21 Vrijeme 2:04
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 45.222 - 45.222 45.222 0.00 0.00% 2018/06/21 Vrijeme 2:04
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 10.473 - 10.473 10.473 0.00 0.00% 2018/06/21 Vrijeme 2:04
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 2566.422 - 2566.422 2566.422 0.00 0.00% 2018/06/21 Vrijeme 2:04
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 12.332 - 12.332 12.332 0.00 0.00% 2018/06/20 Vrijeme 2:33
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 46.103 - 46.103 46.103 0.00 0.00% 2018/06/15 Vrijeme 0:00
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 1384.452 - 1384.452 1384.452 0.00 0.00% 2018/06/15 Vrijeme 0:00
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund 1651 - 1651 1651 0.00 0.00% 2018/06/09 Vrijeme 0:00
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund 1626 - 1626 1626 0.00 0.00% 2018/06/09 Vrijeme 0:00
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund 1877 - 1877 1877 0.00 0.00% 2018/06/02 Vrijeme 0:00
Invesco Funds - Invesco Japanese Value Equity Fund 1323 - 1323 1323 0.00 0.00% 2018/06/02 Vrijeme 0:00
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S Acc 117.67 - 117.67 117.67 0.00 0.00% 2018/05/31 Vrijeme 0:00
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S Acc 14745 - 14745 14745 0.00 0.00% 2018/05/31 Vrijeme 0:00
AB FCP I - Japan Strategic Value Portfolio S Acc 135.67 - 135.67 135.67 0.00 0.00% 2018/05/31 Vrijeme 0:00
Parvest Equity Japan Small Cap Classic-Distributio 58.2 - 58.2 58.2 0.00 0.00% 2018/04/23 Vrijeme 0:00
Parvest Equity Japan Small Cap Privilege-Capitalis 1760.22 - 1760.22 1760.22 0.00 0.00% 2018/04/23 Vrijeme 0:00