TGJU Lokalna i globalna tržišta
Internetski forum

Mirae Asset Horizons Hang Seng Daily 2x Leveraged

  • Posljednji10.12
  • visok10.12
  • nizak10
  • Maks. Fluktuacija0.1
  • Najveća fluktuacija%0.2%
  • Otvoriti10
  • Vrijeme11:32:25
  • Jučer10.04
  • Promjena%0.8%
  • Promijeniti0.08

Dnevni grafikon za svijeće 1 USD

Dnevni grafikon za svijeće 1 USD

Grafikon od 1 USD

Grafikon od 1 USD

Svakodnevne detaljne promjene

Vrijeme
10.12 rijal11:32:25
10.1 rijal10:02:26
10.08 rijal8:01:49
10.1 rijal7:31:33
10.06 rijal7:01:45
10.12 rijal6:31:21
10.1 rijal6:01:43
10 rijal5:31:19
Savjet: langs.profile_notice_1
Komentari