TGJU Lokalna i globalna tržišta
Internetski forum

MiraeAsset TIGER KOSPI 200

  • Posljednji30200
  • visok30250
  • nizak29940
  • Maks. Fluktuacija305
  • Najveća fluktuacija%0.87%
  • Otvoriti30,250
  • Vrijeme10:31:44
  • Jučer30,160
  • Promjena%0.13%
  • Promijeniti40

Dnevni grafikon za svijeće 1 USD

Dnevni grafikon za svijeće 1 USD

Grafikon od 1 USD

Grafikon od 1 USD

Svakodnevne detaljne promjene

Vrijeme
30,200 rijal10:31:44
30,165 rijal10:02:35
30,115 rijal9:31:52
30,120 rijal9:01:50
30,190 rijal8:31:34
30,185 rijal7:31:35
30,190 rijal7:01:47
30,170 rijal6:31:25
30,220 rijal6:01:47
30,070 rijal5:31:21
29,940 rijal5:01:28
30,245 rijal4:31:07
30,250 rijal4:01:25
Savjet: langs.profile_notice_1
Komentari